Forum seeding

Bạn sẽ nhận được

Viết bài lên forum (500 forum có sẵn của chúng tôi)

Đi Profile Forum

Đi Backlink

Lưu Backlink

Báo cáo

Thông tin gói dịch vụ

Chúng tôi sẽ viết bài của khách sẽ được spin và đi backlink lên các diễn đàn mà chúng tôi có sẵn

Khoảng 500 diễn đàn

Quy trình làm việc

Bước 1: Trao đổi công việc, bài viết và các yếu tố
Bước 2: Đi Backlink
Bước 3: Báo cáo danh sách Backlink

Ai nên thuê dịch vụ này?

Những người không có thời gian để viết bài và đi backlink cho website của mình

Mời bạn bình luận, hỏi đáp về: Forum seeding
icon cmt
3.090.000₫ x
Gói dịch vụ
Hạn giao sản phẩm:
7 ngày
Số tiền thanh toán (Chưa có VAT):
3.090.000
Like page để nhận được việc sớm nhất
(Thời gian làm việc: 8:00 - 20:30 các ngày trong tuần)