Hướng dẫn làm việc

1 - Xác thực dịch vụ

Sau khi bạn mua gói dịch vụ của chúng tôi, NDVmedia sẽ liên hệ với bạn để xác thực gói dịch vụ và nhu cầu đó.

Sau khi thanh toán dịch vụ của bạn được xác thực, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để làm việc với bạn.

Hướng dẫn xác thực dịch vụ 1

2 - Làm việc

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng sẽ phải thanh toán 100% trên NDVmedia trước khi bắt đầu làm việc.

Chúng tôi chia công việc ra các tiến độ và thời gian bàn giao giống như những gì Khách hàng nhìn thấy trên dịch vụ đăng của chúng tôi.

Để biết được tiến độ làm việc quý khách vui lòng đăng nhập vào trong trang quản trị của mình vào phần đơn hàng 

Qua mỗi 1 giai đoạn hoàn thành công việc, chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng trên mục quản trị của khách hàng.

Hướng dẫn đối tác làm việc ảnh 2

3 - Đánh giá và thanh toán

Sau khi bạn hoàn thành công việc, khách hàng có thể để lại nhận xét và số sao rating cho dịch vụ bạn nhận được như trong hình bên cạnh. 

Hướng dẫn đối tác làm việc ảnh 3