Quy định bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ, số CMND với cá nhân hoặc Mã số thuế với công ty; thông tin mô tả kỹ năng, kinh nghiệm đối với đối tác cung cấp dịch vụ, tài khoản ngân hàng đối với khách hàng,…. Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần các bên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website  liên hệ xác nhận khi các bên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và cả bên cung cấp dịch vụ.

Khách hàng và cả bên cung cấp dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.


2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

NDV MEDIA sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-  Cung cấp dịch vụ đăng tin cho đối tác và tìm dịch vụ cho khách hàng.

-  Gửi các thông báo đến bên cung cấp dịch khi có đơn hàng

-  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng  hoặc các hoạt động giả mạo thông tin hai bên.

-  Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho đối tác và khách hàng.

-  Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ qua website

-  Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam

-  Không sử dụng thông tin cá nhân của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website

-  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ndvmedia.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.


3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

-  Dữ liệu của đối tác cung cấp dịch vụ và khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của ndvmedia.com.


4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty TNHH NDV MEDIA Việt Nam

Địa chỉ: Số 14, Ngõ Hòa Bình 1, Đường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84-0913.922.986

Email: hotro@ndvmedia.com

 

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

-  Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website ndvmedia.com, và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

-  Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ndvmedia.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ndvmedia.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

-  Email : hotro@ndvmedia.com

 

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

- Thông tin Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ trên ndvmedia.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ndvmedia.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-  Ndvmedia.com sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

-  Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của ndvmedia.com.

 - ndvmedia.com cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng/ bên cung cấp dịch vụ , không chia sẻ thông tin nếu chưa được sự đồng ý xác nhận của khách hàng hoặc vi phạm những cam kết giữa  ndvmedia.com với các bên.

 -  Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của  ndvmedia.com chỉ được áp dụng tại  ndvmedia.com. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại  ndvmedia.com. Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ  nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

-  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ, ndvmedia.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ được biết.

-  Ban quản lý  ndvmedia.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ndvmedia.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ đó nếu xét thấy tất cả thông tin Khách hàng/đối tác cung cấp dịch vụ  cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN

-  Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên,  ndvmedia.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa  nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

-   Ndvmedia.com cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

-  Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, ndvmedia.com sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của ndvmedia.com tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ndvmedia.com, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

-  Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: hotro@ndvmedia.com