Về chúng tôi

NDVmedia là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin – lập trình và toàn diện cho mọi khách hàng trên toàn thế giới.

Gần 5 năm xây dựng và phát triển với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.

Với chiến lược hoạt động: “đưa tri thức toàn cầu vào phục vụ Việt Nam, và đưa nguồn lực của Việt Nam cung cấp cho thị trường thế giới” – NDVmedia mong muốn trở thành một công ty dẫn đầu tại Việt Nam và khu vực về chất lượng dịch vụ và hiệu quả trong các hoạt động trên nền tảng tri thức CNTT.

Tầm nhìn
NDVmedia là một tổ chức của những con người cùng đồng tâm hợp lực đóng góp chất xám và nỗ lực để dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh tri thức đóng góp vào quá trình đưa Việt Nam trở thành nước tiên tiến trong nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Sứ mệnh
NDVmedia là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tổng thể về CNTT và truyền thông. Với phương châm hoạt động ĐẠO ĐỨC, CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tôn chỉ hoạt động

 • Tập trung khai thác sức mạnh của tri thức CNTT góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của các doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam.
 • Hợp lực để tạo ra thành công cho các CIO trong từng dự án.
 • Nỗ lực trong từng tác vụ hướng tới dịch vụ CNTT chất lượng cạnh tranh ở mức độ toàn cầu.

Giá trị cốt lõi: “Viên dung ‐ Trường cửu ‐ Liêm chính ‐ Lễ nghĩa ‐ Tuyệt hảo ‐ Sáng tạo”

 • Viên dung: Đặt mục tiêu phát triển đồng thời với việc gìn giữ bản sắc giá trị của mình.
 • Trường cửu: Chọn cách làm việc nhắm đến mục tiêu lâu dài cùng với khách hàng và các đối tác.
 • Liêm chính: Cởi mở, chân thành và công bằng.
 • Lễ nghĩa: Thấu hiểu tôn trọng và đối đãi với mọi người xung quanh bằng lễ nghĩa.
 • Tuyệt hảo: Hướng đến sự tuyệt hảo trong từng sản phẩm, dịch vụ.
 • Sáng tạo: Khuyến khích và ứng dụng sáng kiến, sáng tạo.

Lĩnh vực hoạt động chính

 • Cung cấp các dịch vụ CNTT về tư vấn chiến lược, kiến trúc tổng thể CNTT, và tích hợp tổng thể doanh nghiệp.
 • Giải pháp tích hợp CNTT tổng thể, gia công phần mềm
 • Cung cấp và triển khai các dự án hợp tác công tư (PPP) trên nền tảng CNTT trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.