• sale@ndvmedia.com
  • 0973.446.281
  • 0913.922.986

10 bước căn bản để xây dựng một thương hiệu cho riêng bạn.

Bước 1: Nghiên cứu các giá trị nền móng

Trong mô hình Brandkey, phần nghiên cứu này tụ họp vào việc chọn lọc các lợi thế so sánh của Doanh nghiệp/ sản phẩm/ Thương hiệu.

Các Công cụ phổ quát: SWOT, các mô hình sản phẩm, mô hình định vị cạnh tranh; chuỗi giá trị.

Bước 2: Môi trường cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ và các cơ hội trên thị trường.

Điểm then chốt: tầng các lỗ hổng của thị trường. Điểm yếu của đối thủ và Concept Truyền thông của đối thủ.

Mô hình Marketing Insight Quy trình xây dựng thương hiệu

phương tiện: SWOT đối thủ, quy trình nghiên cứu concept truyền thông của đối thủ cạnh tranh. Trải nghiệm khi là khách hàng của đối thủ. Mô hình định vị cạnh tranh.

Bước 3: Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu

Điểm then chốt: Nghiên cứu Insight khách hàng. giải đáp câu hỏi “Vì sao khách hàng lại cư xử như vậy” và “Khách hàng thực sự muốn được đối như thế nào?”.

dụng cụ: Nghiên cứu marketing, sử dụng số liệu thống kê, phân tích nhân khẩu học, tâm lý học, nghiên cứu “quy trình trải nghiệm của khách hàng” khi sử dụng sản phẩm – dịch vụ.

Đặc biệt lưu ý: Quy trình trải nghiệm khách hàng đã hoàn toàn thay đỏi từ khi có Internet và Mạng từng lớp.

Bước 4: Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu (Bước 1 trong Brand Diamond)

sứ mệnh thương hiệu cần đáp các câu hỏi quan yếu:

1. Thương hiệu đại diện cho điều gì?
2. ích lợi lý tính/ cảm tính nào thương hiệu sẽ đem lại cho khách hàng?
3. Điểm dị biệt của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh là gì?
4. Điểm độc nhất mà thương hiệu sở hữu so với đối thủ là gì?

Tầm nhìn của thương hiệu biểu hiện Đích đến mà thương hiệu mong muốn trong mai sau dài hạn 10-20 năm. Tầm nhìn bao gồm hình dong về tương lai và giá trị then chốt quan yếu nhất của thương hiệu.

Bước 5: Xây dựng hệ thống giá trị mấu chốt

Hệ thống niềm tin trong tổ chức và là cơ sở quyết định văn hóa thương hiệu/ văn hóa tổ chức.

Bước 6: Cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu

Hãy cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu bằng các hệ thống giá trị cảm tính, tính cách và hình mẫu cho thương hiệu. Xây dựng hình ảnh nhận diện cho thương hiệu (Logo, hệ thống nhận mặt, hình ảnh nhận diện…)

Bước 7: Xây dựng cấu trúc thương hiệu và xác định mô hình kinh dinh cạnh tranh cho thương hiệu

Cấu trúc thương hiệu giúp Doanh nghiệp dùng đồng thời chiến lược tụ tập và đa dạng hóa một cách hiệu quả. Các thương hiệu cần được tụ hội để tạo nên sự khác biệt và định vị mạnh mẽ trong tâm tưởng khác hàng. trái lại đa dạng hóa sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết bài toán bất lợi/ hưởng lợi vì quy mô.

Bước 8: Văn hóa thương hiệu

Nếu như tính cách thương hiệu là nội hàm và phong cách (đặc điểm cảm tính và nhận mặt) là sự diễn tả ra bên ngoài các giá trị nội hàm của thương hiệu; thì Giá trị chủ chốt và Văn hóa thương hiệu cũng có vai trò/ vị trí tương tự.

Trong khi giá trị chủ chốt đem lại sức mạnh tiềm tàng cho thương hiệu thì văn hóa giúp thương hiệu tạo nên hình ảnh đặc trưng và dị biệt mạnh mẽ cho tổ chức. Văn hóa của thương hiệu được cấu thành bởi 2 nhân tố: Giá trị chủ chốt và Mô hình kinh dinh.

Bước 9: Lịch sử hóa thương hiệu và tài sản thương hiệu.

Thương hiệu không cần chờ đến 10-20 năm mới có lịch sử. Lịch sử được kiến lập bởi những giá trị mới mẻ và đột phá so với tiến trình cũ. Giống như Neil Armstrong khi bước những bước trước tiên lên mặt trăng, bước đi đó ngay lập tức đã đi vào lịch sử như “một bước tiến dài của nhân loại”.

Hãy là người trước hết, bạn sẽ làm nên Lịch sử. Có thể không chỉ là của thương hiệu, mà còn là của cả một tầng lớp.

Bước 10: Xây dựng lời hứa thương hiệu

Là cam kết của thương hiệu đối với khách hàng. Lời hứa bao gồm 2 phần: Tuyên bố và Thực thi.

Các giá trị đạt đến khi xây dựng 10 bước

Brand Equity – Tài sản thương hiệu: Được định tức thị tất tật những đặc tính hay chất lượng trổi nhất của một thương hiệu, có được từ sự tương tác giữa các nhóm có lợi. với thương hiệu, qua đó tạo ra được sự cam kết từ các cá nhân và tạo ra nhu hố xí thụ các sản phẩm mang thương hiệu này của doanh nghiệp. Chính những tư duy và cảm giác rất dị biệt này làm cho thương hiệu có giá trị và tạo được sự để ý với khách hàng.

Định vị thương hiệu: là khái niệm quan yếu nhất của chiến lược thương hiệu. Định vị hiểu đơn giản là việc tạo nên một vị thế dị biệt của thương hiệu trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, trong một thị trường đích nhất thiết.

Brand Essence: Tinh túy thương hiệu là những giá trị cảm tính, cảm xúc và “tinh túy” nhất mà thương hiệu đạt được/ ghi dấu trong tâm trí khác hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *