Hướng dẫn sử dụng proxifier để fake proxy khi mua proxy tại ndvmedia.com

Hướng dẫn sử dụng Proxifier

Bước 1. Tải phần mềm Proxifier 3.x mới nhất về.
Bước 2. Mở phần mềm Proxifier vừa cài đặt có giao diện như sau.
proxifier1
Bước 3. Vào Profile > Proxy Servers.. > Nhấn Add..
proxifier2
Bước 4. Nhập thông tin cấu hình của Socks (gửi kèm trong email)
proxifier3
Bước 5. Nhấn Check, nếu hiện ra chữ màu xanh lá cây Proxy is ready work with Proxifier! là kết nối và fake IP toàn máy thành công; nếu hiện ra Testing failed màu đỏ thì kết nối thất bại.
proxifier5